Het rangschikken van Partijreactoren

opeenvolgende partijreactor, de reactor van de opeenvolgingspartij, sbr rangschikkend partijreactor.